قوانین نظام صنفی

قوانین نظام صنفی

به استناد آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 94/11/4 ماده 1- تعاریف: پروانه کسب : مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم ( برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد . مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه های صنفی و یا دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند ( م ) ماده ( 30) قانون نظام صنفی. فروشگاه بزرگ چند منظوره : فروشگاهی که مجموعه متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید. فروشگاه های بزرگ زنجیره ای : فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند. مجتمع و کارگاه قالی بافی : مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی بافی. فرانشیز: قرار دادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده ، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری ، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجارت واحدو تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده واگذار می نماید. ماده 2 – مراحل صدور پروانه کسب متقاضی پروانه کسب می بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید. 2-مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا تقاضا ، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند . عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد. 3- پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است ، استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مد پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ف نظر قطعی خود را اعلام دارند. تبصره : اعلام نظر موافق دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و نظر مخالف نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد. 4- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه ، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید. 5 – مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن ، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. ماده 3- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب : الف: شرایط عمومی 1- سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه ، صلح نامه ، هبه ، قرار داد مشارکت ، مبایعه نامه و یا قرار داد های موضوع ماده ( 10 ) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالیکیت طبق عرف محل است) تبصره – اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است. 2- گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره – صرفاً واحد های صنفی موضوع ماده (2) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ 23/3/63 هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند. 3- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده ( 186 ) قانون مالیات های مستقیم) 4- گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چار چوب دستورالعمل آموزش موضوع بند ن ماده (30) قانون نظام صنفی 5- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی 6- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ای یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن تبصره : حداقل سن برای دریافت پروانه کسب ۱۸ سال می باشد. ب: شرایط اختصاصی 1- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده( ۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) 2- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی( برای صنوف مشمول تبصره ماده( ۱۳) قانون نظام صنفی ماده(13) پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره ( بر اساس مصوبه هیئت مدیره و اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکا صادر می گردد تبصره ماده 14: افراد با بیش از ۷۰ سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معاف اند اما در صورت داشتن مباشر می بایست وی را برای آموزش معرفی کنند همچنین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس و مشابه معاف می باشن ماده (۱۵): در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق مصارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است . چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند می توانند به مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه انحصار وراثت و رضایت محضری وراث با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوسط از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 1- درصورت محجور بودن مالک يا ورثه پروانه کسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر شود. تبصره 2- درصورتي که تعدادي از ورثه صغير و تعدادي کبير باشند صدور پروانه کسب بنام نماينده قانوني (قيم و يا ولي )مستلزم اخذ رضايت محضري وراثکبير و صدور پروانه کسب بنام يکي از وراث کبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث کبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود ماده16 در صورت مفقود يا مخدوش پروانه کسب ارائه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است ماده 18 – صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي مباشر است مرجع صدور پروانه کسب موطف است با اخذ مدارک بند (5) (6)و (2) شرايط عمومي (درصورت شمول ) ودر صورت شمول بند هاي (1) و (2) شرايط اختصاصي ماده(3) اين آيننامه براي فرد معرفي شده کارت مباشرت صادر نمايد مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود اما فرد صنفي مي تواند در هر موقع که مقتضي بداند نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارائه مدارک فوق الذکر اقدام نمايد ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیکشهرستان اصفهانبه استناد ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفی(نحوه صدور و تمديد پروانه كسب) مصوب مورخ 22/03/1397 كميسيون نظارت مركز استان اصفهان : ماده یک)نام اتحادیه: اتحادیه صنف اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک شهرستان اصفهان ماده دو) محل اتحادیه : اصفهان ، شمس آباد ، خیابان کاوه ، کوچه شهیدرضائی ، پلاک4، طبقه اول کدپستی : 8138896443 تلفن : 33459293-031 فکس : 33451871-031 *تبصره:تغییر محل اتحادیه منوط به تصویب هیات مدیره اتحادیه می باشد ومیبایستی به محض تغییر مراتب به اتاق اصناف و دبیرخانه کمیسیون نظارت اطلاع داده شود. ماده سه) رسته های وابسته به این اتحادیه ( تعداد دوازده رسته ) عبارتنداز: ردیف نام رسته کد آیسیک حداقل مساحت مورد نیاز (مترمربع) 1_تولید سیم ظرفشویی 289926 2_تولیدکننده پلاستیک نایلون و ملامین 252043 3_خرده فروشی و تهیه مواد اولیه پلاستیک و نایلون 523869/7 12 متر 4_عمده فروشی و تهیه مواد اولیه پلاستیک و نایلون 519029/3 10 متر (دفتر) 30 متر 5_بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکی 372011 6_خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکی 523866 10 متر 7_خرده فروشی پلاستیک نایلون و ملامین 523869/6 10 متر 8_خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکی 523332 15 متر 9_خرده فروشی ظروف و لوازم یکبارمصرف 523865 15 متر 10_عمده فروشی پلاستیک نایلون و ملامین 519029/2 10 متر (دفتر) 30 متر 11_عمده فروشی ظروف و لوازم یکبارمصرف 519021 15 متر (دفتر) 30 متر 12_تولید ظروف پلاستیکی 252099/3 تبصره: در خصوص استقرار واحدهای تولیدی ردیف های 1 و 2 و 5 و 12 جدول رسته های وابسته ( ماده سه ضوابط داخلی ) ملاحظات زیست محیطی و عدم استقرار آن واحدها در بافت های مسکونی رعایت گردد. تذکر: با عنایت به بخشنامه شماره 146729/60مورخ 27/6/1396 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت و بند 6 مصوبه صورتجلسه 18/07/1396 کمیسیون نظارت مرکز استان اصفهان رسته های فعال تولیدی ( تولیدی،تبدیلی ، فرآوری و بسته بندی ) و خدمات فنی از شرط حداقل متراژ در ضوابط داخلی اتحادیه برای کارگاههای تولیدی و شعب فروش خود منوط به رعایت سایر ضوابط قانونی از جمله بهداشت و … استثنا می باشد . ماده چهار( برای هر یک از رسته های فوق که مشمول ماده 13 قانون نظام صنفی باشند ، ارایه پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط یا حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی الزامی میباشد. تبصره : ارایه دیپلم فنی یا بالاتر مرتبط به منزله پروانه تخصصی و فنی می باشد. ماده پنج(کلیه اعضاء مکلفند تمام مقررات این اساسنامه وآیین نامه های مربوطه ومقررات قانون نظام صنفی را رعایت نمایند. ماده شش) حق عضویت اتحادیه با توجه به مصوبه کمیسیون نظارت توسط فرد صنفی به حساب جاری اتحادیه در بانک واریز میگردد. ماده هفت) شماره حساب جاری اتحاديه 221937286 نزد بانك رفاه مربوط به اتحادیه می باشد. تبصره :اتحادیه اجازه داشتن هیچ حساب بانکی و غیره بجز موارد فوق را ندارد. ماده هشت) شرایط لازم برای صدور پروانه کسب طبق آیین نامه اجرایی ماده 12قانون نظام صنفی و رعایت شرایط خاص فوق الذکر میباشد . تبصره : اتحادیه ملزم به نصب شرایط صدور پروانه کسب به شرح فوق الذکر در معرض دید مراجعین و ثبت در سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی جهت بهره برداری همگان میباشد. * قابل ذكر است هر گونه شرايط خاص صدور پروانه كسب برای این اتحاديه که قبلاً وضع گردیده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه فاقد وجاهت قانوني مي باشد