صفحه اصلی

اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک و ملامین شهرستان اصفهان

اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان ازقبل از سال 1351 به نام شورای اسفنج فروشان اصفهان در حال فعالیت بوده است. در سال 1351 به شماره ثبت 32 به ریاست آقای علی اکبرحکیمی فر ثبت گردید.

اخبار، اطلاعات و دانستنی های اتحادیه

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به صنف، اخبار به روز و دانستنی های مفید را مطالعه کنید


اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان